Antianging

Draudimas

Klinika yra pasirašiusi sutartis su šiomis draudimo kompanijomis:

Compensa Vienna Life Insurance

IF P&C Insurance AS

ADB Compensa Vienna Insurance Group

Pacientai apdrausti šiais sveikatos draudimais atvyksta su draudimo knygele (kortele) ir asmens dokumentu, pagal draudimo knygelėje nurodytas sąlygas pacientas visiškai arba iš dalies apmoka už mūsų įstaigoje suteiktas paslaugas (individualiai, priklausomai nuo apdraustojo sutarties su draudiku sąlygų).

Klinikos administracija.

Registruotis vizitui prašome mobiliuoju telefonu 861690117