Antianging

Medikamentinė inkstų vėžio terapija teikia vis daugiau vilčių, dr. Albertas Ulys

Inkstų vėžio simptomai

•  Dažnai pirmasis inkstų vėžio simptomas yra kraujas šlapi me. Kraujo šlapime kitą dieną gali ir nebebūti, vėliau vėl atsirasti. Kraujuojant gali susiformuoti kraujo krešuliukai ir sukelti skaus mingus šlapimtakio ar šlapimo pūslės spazmus.

•  Kartais juosmens srityje, kur yra inksto navikas, gali būti jaučiamas bukas skausmas, čiuopiamas gumbas. Gali varginti karščiavimas, bendras silpnumas, kartais netenkama kūno svorio.

•  Panašūs simptomai gali būti ir sergant inkstų uždegimu, inkstų ar šlapimo pūslės akmenlige, todėl bet kokiu atveju reikia kreiptis į gydytoją ir nustatyti tikrąją diagnozę.

•  Dažniausiai inkstų vėžys nustatomas visai nesant minėtų simptomų – atliekant inkstų tyrimus, pavyzdžiui echoskopiją, dėl kitų priežasčių.

Apie inkstų vėžio gydymą kalbamės su Onkologijos instituto Onkourologijos skyriaus gydytoju urologu dr. Albertu Uliu.

Gerbiamas daktare, inkstų vėžiu žmogus dažniausiai su serga netikėtai, iki to laiko nejutęs specifinių negalavimų. Kaip žinia, tai vyresnio amžiaus pacientai Kaip gydoma ši liga?

Jau daugelį metų inkstų vėžiu Lietuvoje suserga kasmet apie šešis su puse šimto pacientų. 2005 m. buvo diagnozuota 688 inkstų vėžio atvejai. Šiek tiek daugiau nei pusė iš jų – I-II stadijos inkstų vėžio.

Esant ankstyvos stadijos ligai pacientams atliekama chirur ginė operacija – pagrindinis ir efektyviausias inkstų vėžio gy dymo būdas. Tokiais atvejais operacijos metu pašaliname visą inkstą arba jo dalį, t.y. atliekame inksto rezekciją.

Anksti diagnozavę ligą mes turime aiškų ir realų tikslą – vi siškai išgydyti pacientą. VU Onkologijos institute inkstų šali nimo operacijos atliekamos atviru būdu. Ateityje planuojame inkstų navikų šalinimo operacijas atlikti ir laparoskopiškai.

Ankstyvųjų stadijų inkstų vėžiu sergantiems pacientams nei chemoterapija, nei spindulinis gydymas paprastai netaikomas.

Pastaraisiais metais Onkologijos institute neretai atlieka ma inkstų navikų termodestrukcija: gydytojas, kontroliuodamas procedūros eigą ultragarsu, specialia adata pasiekia naviką ir jį sunaikina aukšto dažnio srovės sukeliamu karščiu. Termodes trukcija taikoma tais atvejais, kai ligonio dėl įvairių priežasčių negalima operuoti. Esame sukaupę nemažą termodestrukcijų at likimo patirtį.

Kai vėžys išplitęs – kai yra vėžio metastazių kituose orga nuose – arba kai naviko neįmanoma visiškai pašalinti, taikoma imunoterapija. Gydant inkstų vėžį imuniniais preparatais siekia ma paskatinti paties organizmo imuninę sistemą aktyviai kovoti su piktybinėmis ląstelėmis.

Gerų rezultatų pasiekdavome gydydami metastazes plau čiuose, tačiau imunoterapija neveikia, kai metastazės atsiranda kituose organuose, limfmazgiuose, kauluose.

Deja, imunoterapija didelei daliai pacientų sukelia labai ne malonius šalutinius reiškinius. Net buvo kilusi mokslininkų dis kusija, ar gydymas, neišsaugantis gyvenimo kokybės, gali būti taikomas praktikoje.

Džiaugiuosi, jog VU Onkologijos institute gydydami išpli tusi inkstų vėžįjau taikome ir moderniausią vėžio gydymo būdą – biologinę taikinių terapiją. Nėra abejonės, kad naujieji biolo ginės taikinių terapijos preparatai yra nepaprastai svarbus atra dimas visai onkologijai. Drąsiai galiu teigti, jog nieko svarbes nio nėra įvykę per pastaruosius 5 metus.

Šiuo metu Lietuvoje yra užregistruoti du biologinės terapi jos preparatai, vadinamieji angiogenezės inhibitoriai, inkstų vė žiui gydyti:Sutent ir Nexevar. Šie vaistai stabdo naviką maiti nančių kraujagyslių augimą bei naikina jau esančias. Kitaip ta riant sutrinka naviko mityba ir jis sunyksta.

Iki biologinės terapijos atsiradimo mes negalėjome padėti išplitusiu inkstų vėžiu sergančiam pacientui iš esmės, o šiandien. mes gydome pacientus, kurie dar visai neseniai buvo traktuoja mi kaip beviltiški. Pradėjus gydyti biologinės taikinių terapijos vaistais, pasiekiami geri rezultatai: matome ryškią remisiją arba piktybinio proceso stabilizaciją.

Labai svarbi yra pagrindinė biologinių preparatų savybė -jie veikia tik navikines ląsteles ir visiškai arba beveik nevei kia kitų, sveikųjų, ląstelių. Juk žinome, kad tiek chemoterapi ja, tiek imunoterapija veikia visą žmogaus organizmą sukelda ma tikrai nemalonius šalutinius reiškinius. Biologinių preparatų šalutiniai reiškiniai pacientų nevargina ir nėra dažni. Jie gali būti susiję su kraujo krešumo pokyčiais, tai gali būti nuovargis, virškinimo sutrikimai.

Biologinių vaistų forma labai patogi pacientams. Štai biologinis preparatas Sutent vartojamas tablečių formos. Geriama viena arba dvi tabletės per dieną. Į gydymo įstaigą pacientui reikia atvykti pasidaryti kontrolinius kraujo tyrimus, patikrinti kepenų ar inkstų funkcijos rodiklius.

Dar kartą noriu pasidžiaugti, jog atėjo laikas, kai pačius sunkiausius inkstų vėžio atvejus galime gydyti tablete.Tačiau privalau  paminėti dar vieną aspektą: naujieji vaistai labai brangūs. Bet mes Lietuvoje tikimės sulaukti tokios tvarkos, kai gydyto jui, išrašančiam neabejotinai gerą vaistą nereikės galvoti apie tai, kaip ligonių kasos apmokės šitą vaistą kokia vaistų kom pensavimo tvarka.

Onkologinių ligonių gydymo klausimai turėtų ir mūsų vals tybėje tapti prioritetine sveikatos apsaugos sritimi, kadangi on kologiniai pacientai tikrai neišgalės patys finansuoti savo gy dymo.

Ačiū už pokalbį.

Šaltinis: „Onkologo puslapiai“ Nr.18 2007 m.

Comments are closed.

Registruotis vizitui prašome mobiliuoju telefonu 861690117